Popcoalitie
26 juni 2019

Presentatie onderzoeksagenda krijgt vervolg

De presentatie van de onderzoeksagenda van de Popcoalitie op Eurosonic Noorderslag 2016 krijgt een vervolg. Op 22 maart ’s middags organiseert Innovator (bemiddelaar voor onderzoeksgeld voor het midden- en kleinbedrijf) samen met de NWO (de toewijzende instantie voor onderzoeksbudgetten) een zogenaamde vraagarticulatiesessie. Hier kunnen bedrijven en onderzoekers op zoek naar geld voor hun onderzoek. Gegadigden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Mir Mermuth van Immovator (mir.wermuth@immovator.nl). De sessie wordt gehouden op het Mediapark in Hilversum. Exacte tijden en precieze locatie worden nog bekendgemaakt.