Disclaimer

De Popcoalitie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De Popcoalitie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet als alsmede technische storingen. 

De website van De Popcoalitie kan links bevatten naar websites van derden. De Popcoalitie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of inhoud hiervan. De Popcoalitie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van De Popcoalitie zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder toestemming mogen geen publicatie worden gebruikt voor commerciële doeleinden of openbaar worden gemaakt. Hier moet schriftelijke toestemming voor worden aangevraagd bij De Popcoalitie, dit kan via info@popcoalitie.nl.