26 april 2024

Werken aan een stevige financieringsmix voor makers

In het programma In the Mix buigen Platform ACCT, Cultuur+Ondernemen en voordekunst zich samen met makers en financiers over de vraag hoe een diverse en passende financieringsmix kan worden gerealiseerd. De afgelopen maanden hebben makers en financiers in een reeks van vier bijeenkomsten verkend welke knelpunten worden ervaren in deze zoektocht en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. We brengen je graag op de hoogte van de stand van zaken.

Uit de vier bijeenkomsten en een traject waarin we de journeys van een tiental makers op zoek naar projectfinanciering volgden, kwamen drie belangrijke thema’s naar voren waarop behoefte is aan verbetering:

– Informatievoorziening: voor makers is het een uitdaging om passende financieringsmogelijkheden te vinden bij hun specifieke financieringsvraag. Hoe kan de informatievoorziening over verschillende financieringsvormen en de mate waarin die voor hen geschikt zijn beter vindbaar worden gemaakt?

– 100% financiering: hoe kunnen we door betere afstemming en doorverwijzing stapelen stimuleren, zodat het makkelijker wordt om tot 100% financiering te komen?

– Het vergroten van het financieringsvermogen (‘de koek’ of ‘de pot’) van de hele sector. Dit ligt officieel buiten de scope van programma In the Mix. Maar omdat betere afstemming en doorverwijzing op dit thema ook al tot verbetering kan leiden, vermelden we het hier toch.

Op dit moment vertalen we deze inzichten naar concrete tools voor makers en financiers. Twee activiteiten staan hierin centraal: de eerste is een pilot met AI om makers te helpen makkelijker de juiste én passende informatie over financiering voor hun specifieke plan of project te vinden. De tweede is een verkenning van vernieuwende financieringsinstrumenten met financiers, waarbij wordt gekeken naar de mate waarin die instrumenten de bestaande of nieuwe ‘workflows’ van verschillende regelingen kunnen verbeteren of tot betere afstemming kunnen leiden.

Nieuwsgierig naar hoe we tot deze activiteiten zijn gekomen? Lees hier een uitgebreid verslag over de voortgang binnen het programma In the Mix (of download het artikel onderaan de pagina).

In The Mix is geïnitieerd door Cultuur+Ondernemenvoordekunst en Platform ACCT en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.