Onderzoek

Komende periode wil de Popcoalitie de meest urgente onderzoeksonderwerpen in kaart brengen waar de popmuzieksector de komende jaren mee te maken krijgen. We willen benoemen wat de belangrijkste thema’s zijn en waar wij ons de komende jaren op willen richten. Deze agenda biedt kansen voor innovatieve oplossingen die impact gaan hebben op het versterken van onze industrie en zal richting geven aan een duurzaam en gezond muziek-ecosysteem. Denk daarbij aan eerlijke praktijken voor alle belanghebbenden, inclusiviteit voor medewerkers, duurzaamheid van activiteiten, alles vallend binnen de waardeketen van de Nederlandse popmuzieksector. 

Achtergrond

Twee partijen nemen het voortouw in het opstellen van deze onderzoeks- en innovatieagenda: de Popcoalitie, waarin belangrijke partijen, muziekauteurs, muzikanten, live- podia/ festivals, en producenten zijn verenigd, en het kenniscentrum Creative Business van hogeschool Inholland. Zij hebben in september tijdens het Congres Podia, Festivals en Evenementen in Utrecht al een eerste agendabepaling gelanceerd. Hier zijn de volgende thema’s geïdentificeerd:

  • Duurzaamheid (ecologische verduurzaming van de sector), 
  • Arbeidsmarkt (personeelstekort, fair pay en professionalisering), 
  • Inclusiviteit en diversiteit (zowel toegankelijkheid voor publiek als inclusieve organisatiecultuur)
  • Betaalbaarheid (stijgende kosten, toegankelijk en rendabel houden)
  • Talentontwikkeling (infrastructuur van oefenruimtes, begeleiding en podia, in NL en als exportproduct)
  • De komende maanden willen wij deze agenda verder aanvullen en verdiepen, in overleg met aangeslotenen van de Popcoalitie.