Popcoalitie
26 juni 2019

Muziek terug in het basisonderwijs

Muziek keert terug als vak in het basisonderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft aangekondigd te gaan investeren in het muziekonderwijs voor de basisscholen.

Muziek keert terug als vak in het basisonderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft aangekondigd te gaan investeren in het muziekonderwijs voor de basisscholen. Er komt een regeling bij het Fonds Cultuurparticipatie om de kennis en deskundigheid van mensen die voor de klas staan te vergroten. De bedoeling is dat scholen nauw gaan samen werken met professionele partijen in het muziekveld, zoals muziekscholen, fanfares, orkesten, poppodia en poporganisaties. Het rijk reserveert voor deze regeling tot 2020 25 miljoen euro. De Popcoalitie heeft zich de afgelopen tijd sterk heeft gemaakt voor de terugkeer van het muziekonderwijs op de basisscholen in een eigentijdse vorm. De coalitie is zeer ingenomen met het besluit van de minister en hoopt dat in de uitvoering de bij basisschoolleerlingen ruim aanwezige interesse voor popmuziek optimaal wordt ingezet.