Popcoalitie
26 juni 2019

Reactie op advies Raad voor Cultuur

Brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap mevrouw van Engelshoven betreft het advies van de Raad voor Cultuur

In het nieuwe advies Cultuurbestel 2021-2024 staan in het voorwoord drie belangrijke kernwoorden voor het nieuwe cultuurbeleid genoemd: Innovatief, Inclusief & Vernieuwd cultuurbeleid