Reactie op advies Raad voor Cultuur
06/05/2019

Brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap mevrouw van Engelshoven betreft het advies van de Raad voor Cultuur

Download PDF
In het nieuwe advies Cultuurbestel 2021-2024 staan in het voorwoord drie belangrijke kernwoorden voor het nieuwe cultuurbeleid genoemd: Innovatief, Inclusief & Vernieuwd cultuurbeleid
Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.