24 februari 2023

Voorstel VS over verhoging kosten voor artiesten visa

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) heeft een voorstel uitgevaardigd om de kosten voor O- en P-artiestenvisum-aanvragen zeer sterk te verhogen. 

De nieuwe regel behelst het volgende: de kosten voor O-visumaanvragen zou met 260% stijgen van $ 460 naar $ 1.655 per aanvraag. De kosten voor P-visumaanvragen zou met 251% stijgen van $ 460 naar $ 1.615.

Jarenlang strijden Europese exportkantoren tegen de toch al absurd hoge kosten voor US-visa, ook in het kader van de ongelijkheid omdat Amerikaanse artiesten zonder visum en zonder enige vorm van kosten in Europa mogen optreden. Indien bovenstaand voorstel in de US zal worden aangenomen, zal het voor met name beginnende artiesten vrijwel onmogelijk worden om een professionele carrière in de US op te bouwen. Actie van de Europese commissie is dus nu van levensbelang. Voor meer actie over de CALL TO ACTION lees je hier.