Popcoalitie
26 oktober 2022

VNPF: Poppodia en -festivals zeker nog niet hersteld van coronajaren 2020 en 2021

Door de COVID-maatregelen en -effecten waren er in 2021 83% minder bezoeken aan poppodia dan in 2019, en 16% minder dan in 2020. Popfestivals waren in 2021 verboden. De popsector is nog steeds niet hersteld: Bekijk hier de nieuwe publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2021’

In 2021 werden 883.000 bezoeken aan de VNPF-podia gebracht. Dit is een daling van 83% ten opzichte van de 5,2 miljoen bezoeken in 2019. De daling ten opzichte van 2020 was 16%. Via livestreams bereikten VNPF-podia nog wel online publiek. In 2021 ging dit om 3 miljoen views. Ook was het een rampjaar voor de nachtcultuur, waar 92% minder clubavonden werden geprogrammeerd.

Ook personeel kreeg harde klappen. Er was minder werk voor extern ingehuurd personeel en veel zzp’ers konden geen werk krijgen. In 2021 waren 23% minder werkuren beschikbaar dan in 2019. Voor extern ingehuurd personeel was dit in 2021 meer dan 50%. De loonsteun van de overheid heeft vooral veel vaste banen behouden.

De generieke en sectorspecifieke steun was in 2021 weer hard nodig om de schade te beperken. In totaal ontvingen VNPF-podia 36,1 miljoen euro COVID-steun. De meeste steun kwam van de rijksoverheid (96%). Bijna alle VNPF-podia (90%) ontvingen in 2021 financiële steun. Het grootste deel kwam via de NOW-regeling (39%) voor het behoud van banen en de TVL-regeling (40%) voor het tegemoetkomen van vaste lasten.

Het eerste kwartaal van 2022 zat de live popsector nog in een lockdown. In het tweede en derde kwartaal van 2022 kon er weer publiek ontvangen worden.  De negatieve effecten van de pandemie zijn in het najaar van 2022 nog steeds aanwezig. Er is een hoge werkdruk door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim door de nog heersende COVID. Er zijn nog steeds verplaatste concerten waarbij een deel van het publiek niet komt opdagen. Dat heeft negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de horecainkomsten. Kostenstijgingen (energie, personeel, huisvesting, inkoop) treffen de exploitatie hard. Daarnaast wordt het publiek geconfronteerd met een stijging van het algemene prijspeil. Hogere lasten worden niet gecompenseerd met het indexeren van het gemeentelijke subsidies. Het publiek koopt vanwege de inflatie minder kaartjes. In deze situatie worden podia min of meer gedwongen te bezuinigen op personeel en op programma.