12 april 2022

Verlenging steunpakket culturele en creatieve sector noodzakelijk; derving 1 miljard euro in 2022

In de brief stelt de taskforce dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat verlenging van noodsteun noodzakelijk is. Immers, de culturele en creatieve sector is twee jaar ontregeld en grotendeels gesloten geweest en er is disproportionele schade ontstaan bij de zelfstandig werkenden door de coronamaatregelen en de gebrekkige steun. De sector heeft tijd nodig om te herstellen. Onder meer omdat producties in binnen- en buitenland niet per direct weer volledig op gang komen, en er nog steeds sprake is van geannuleerde en uitgestelde concerten en voorstellingen en van ontregelde seizoenverkoop. Publieksinkomsten blijven structureel achter omdat in veel deelsectoren van de cultuur het (internationale) publiek nog niet direct terugkeert.

De Taskforce heeft Berenschot gevraagd om een nieuwe raming op te stellen van de inkomstenderving voor de culturele sector over 2022. Deze raming is gebaseerd op een uitvraag onder de betrokken branches naar de te verwachten publieksinkomsten ten opzichte van 2019. Hieruit blijkt dat voor 2022 een derving wordt voorzien van € 1.057 miljoen, dus ruim € 1 miljard.

Er is op korte termijn behoefte aan continuïteit en duidelijkheid om herstel überhaupt mogelijk te maken. De taskforce vraagt daarom de volgende maatregelen.
> Verleng specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector, ook omdat het herstelpakket nog enkele maanden op zich laat wachten
> Roep gemeenten dringend op tot het inzetten van noodsteun voor cultuur
> Maak een vangnetregeling voor zelfstandig werkenden onderdeel van de noodsteun
> Koppel noodsteun op een voorspelbare wijze aan coronamaatregelen
> 1G zo snel mogelijk van de baan

De brief is hier te lezen. Het Kamerdebat is hier te volgen.