5 januari 2024

Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

In opdracht van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme voerde het Verwey-Jonker Instituut samen met Movisie, LKCA en het Mulier Instituut een onderzoek uit naar discriminatie op het gebied van sport en cultuur.

Binnen de verkenning naar sport en cultuur is gebruik gemaakt van drie methoden: inventarisatie, verdiepende literatuurstudie en interviews met experts. We onderzochten welke discriminatieproblemen binnen de domeinen sport en cultuur worden ervaren. Voor beide sectoren zijn twee discriminatieproblemen geselecteerd voor nader onderzoek: lhbtiq+ binnen voetbal, etnische representatie binnen sportbesturen, ongelijke representatie en beloning op grond van sekse in de culturele sector en discriminatie en uitsluiting in de museale sector.

De sport- en cultuursector worden vaak gezien als innovatieve en verbindende sectoren, en daarmee als een instrument voor inclusie. Dit heeft tot gevolg dat er minder oog is voor de discriminatieproblemen en mechanismen die ook binnen deze sectoren spelen. Het streven naar diversiteit en inclusie is niet hetzelfde als het bestrijden van discriminatie, racisme en uitsluiting. Toch wordt er vooral – of bijna alleen – gesproken over diversiteit en inclusie, waardoor het lastig is om effectief beleid en vervolg­acties te ontwikkelen op antidiscriminatie.