1 november 2021

UIMA pleit voor beter Europees treinnetwerk bij klimaattop

De oproep van United Independant Music Agencies is onderdeel van het Green Rider plan. De groene rider is een initiatief van UIMA, een samenwerking van in Nederland gevestigde internationaal opererende agentschappen in de muziekindustrie. De wens om de ecologische voetafdruk van toerende artiesten te verkleinen bestond al langer, maar werd geconcretiseerd in het coronajaar 2020. Verschillende partijen in de livemuzieksector roepen politici op het Europese treinnetwerk te verbeteren, zodat de trein een aantrekkelijker alternatief wordt voor artiesten dan het vliegtuig. Dat zou het makkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker maken om door Europa te touren voor bands en artiesten.

De Europese Commissie wil graag dat er culturele uitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende deellanden en het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt nu nog veelal per vliegtuig. Treinen door Europa is duurder, langzamer, met minder goede aansluitingen en verschillende soorten treinkaartjes en systemen. Dat moet anders, volgens UIMA. Daarom lanceerde het vorig jaar het Green Touringplan, met een groene rider. Daarmee zijn ze nu in Glasgow op de klimaattop voor directe gesprekken metverschillende stakeholders uit onder meer de Europese Commissie en de private sector. De inzet iseen EU & UK brede artiesten-trein-pas en bredere samenwerking tussen de verschillende treinmaatschappijen, om zo richting duurzamer toeren te komen. Meer info en de groene rider is hier te vinden.