12 mei 2022

Taskforce: sta klaar voor als corona terugkomt

Het Ministerie van OCW heeft de Taskforce culturele en creatieve sector om een lange-termijnvisie gevraagd voor het geval het coronavirus weer oplaait. ”Elk aspect is onmisbaar om te voldoen aan het uitgangspunt om de samenleving open te houden”:

1. Kom met een deugdelijk alarmeringssysteem. Wanneer een (nieuwe) virusvariant eraan komt, dan rekenen wij op de kennis en expertise van het RIVM om een daarbij passende alarmeringscode afgeven. Werk met risiconiveaus: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). Wanneer een risiconiveau wordt afgekondigd, dan kunnen wij (en ook een andere sectoren) tijdig passende maatregelen nemen die de overdracht van het virus zoveel mogelijk beperken.

2. Geef beter aan wat de preventieve waarde is van maatregelen die de verspreiding van het virus belemmeren of voorkomen. Maak het mogelijk dat verschillende combinaties van maatregelen ingezet kunnen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Geen ‘one size fits all’ regime dus, maar rekening houden met de kenmerken en mogelijkheden van een sector. Voor de ene sector zal bijvoorbeeld het bewaren van 1,5 meter afstand beter werkbaar zijn dan het inzetten van een coronatoegangsbewijs – geef daarin keuzevrijheid.

3. Vertrouw bij de inzet van maatregelen op de kennis en expertise van organisaties. De coronacrisis is steeds meer een overheidscrisis geworden. Beperkende maatregelen werden naar mate de crisis vorderde minder goed begrepen, verloren aan effectiviteit en konden niet meer rekenen op maatschappelijk draagvlak. Binnen de culturele en creatieve sector is een schat aan ervaring en kennis opgebouwd om de verspreiding van het virus tegen te gaan en maatregelen goed na te leven. Maak hier gebruik van.

4. Breng met ons in kaart wat de economische schade (inkomsten, werkgelegenheid, kapitaalvernietiging) én maatschappelijk schade (wegvallen culturele voorzieningen, mentale gezondheid en weerbaarheid) van de inzet van elke potentiële veiligheidsmaatregel is. Weeg deze twee aspecten allebei mee in het coronabeleid.

5. Verbind aan elke beperkende maatregel passende noodsteun. Maak vooraf duidelijk waarop organisaties en organisatoren, toeleveranciers, producenten en zelfstandig werkende professionals mogen rekenen met daarbij bijzondere aandacht voor de precaire positie van zzp’ers.

Bron; Kunsten92

Lees HIER het volledige sectorplan van de Taskforce. Op donderdag 12 mei debatteert de Tweede Kamer over het coronasteunpakket. Hoewel de sector momenteel volledig open is, dreigen veel organisaties alsnog in de problemen te geraken. Dit mede omdat de bezoekersaantallen nog niet terug op het niveau zijn van voor de lockdown.