4 juli 2024

Subsidietoekenningen Raad voor Cultuur (BIS), Fonds Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten (meerjarig productie en festivals)

De bis-adviezen van de Raad voor Cultuur en de meerjarige subsidies van onder meer Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie zijn bekend! 

Enkele essentiële spelers in het popveld (o.a. ESNS, De Staat, Le Guess Who, Roadburn) hebben meerjarige subsidie ontvangen en daarmee financiële ondersteuning voor de komende tijd. Tegelijk zijn er helaas ook partijen die niet (volledig) worden ondersteund, zoals het Hiphop Huis, Epitome Entertainment en Aight.

Wat opvalt is dat de aansluiting van popmuziek, dance en MOBO (o.a. hiphop) bij gesubsidieerd beleid nog niet is wat het zou moeten zijn als je kijkt naar de grote impact van deze genres. Het aantal aanvragen vanuit de pop is laag, en het aantal toekenningen daarmee automatisch ook. De Popcoalitie zet zich in voor ene betere aansluiting van popmuziek bij de fondsen, juist ook omdat het van belang is dat alle genres zich vrij voelen om aan te vragen en aanspraak zouden moeten kunnen maken op subsidie.

De Popcoalitie op dit moment onderzoek aan het doen naar het aandeel van popmuziek in het subsidielandschap, een analyse uit te voeren over de redenen waarom deze aansluiting niet optimaal is, met als doel om met oplossingen te komen.

Op 3 juli 2024 was het zover: D-Day voor veel gesubsidieerde organisaties in de (pop)culturele sector.

Dit vanwege de bekendmaking van de beoordeling van de subsidieaanvragen door de Raad voor Cultuur voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028 idem dito voor de meerjarige regelingen van het Fonds Podiumkunsten.

BIS, ga hier direct naar:

Fonds Podiumkunsten, ga hier direct naar:

Toekenningen en afwijzingen in de pop

Eerst maar eens de cijfers op een rijtje. Indien er sprake is van een VNPF-lid staat dat achter de organisatienaam.

BIS

 • Stichting Metropole Orkest, aangevraagd was € 4.678.203. Toegekend is € 4.678.203.
 • Stichting Kultuurbarbaar (De Staat), aangevraagd was € 275.000. Toegekend is € 275.000.
 • Stichting Amsterdam Dance Event (ADE) aangevraagd was € 430.000 . Toegekend is 0; ADE heeft wel een positief advies gekregen van het Fonds Podiumkunsten.
 • Stichting Eurosonic Noorderslag (VNPF-lid), aangevraagd was € 964.000. Toegekend is € 840.837.
 • Stichting Epitome Entertainment, aangevraagd was € 385.000 = Toegekend is 0.
 • Stichting HipHopHuis, aangevraagd was € 500.000. Toegekend is 0.
 • Stichting Paradiso Amsterdam (VNPF-lid), aangevraagd was € 415.000. Toegekend is 0.
 • Stichting Popwaarts (De Popronde; VNPF-lid ), aangevraagd was € 650.000 Toegekend is € 503.635.
 • Stichting Urban Eindhoven, aangevraagd was € 836.43. Toegekend is € 698.945.
 • Stichting WORM (VNPF-lid) aangevraagd was € 615.623. Toegekend is € 419.698.
 • Stichting Aight, aangevraagd was € 250.000. Toegekend is 0.

Besluiten meerjarige subsidies 2025-2028 Fonds Podiumkunsten

Meerjarige productiesubsidie 2025-2028

De meerjarige productiesubsidie 2025-2028 is bedoeld om makers, gezelschappen en ensembles te ondersteunen bij de ontwikkeling van onderscheidende podiumkunst en het opbouwen van een publiek en kent drie categorieën. Alleen in categorie 1 hebben een aantal popproducenten/popkunstenaars aangevraagd. Wat opvalt is dat de aanvragers die wij onder ‘pop’ scharen niet allemaal strikt binnen één genre vallen en ook andere muziekstijlen verkennen: genre-overstijgende artiesten.

 • Gallowstreet, aangevraagd was € 100.0000. Toegekend is 0.
 • Remy van Kesteren, aangevraagd was € 160.000 per jaar. Toegekend is € 160.000,- per jaar.
 • Ruben Hein, aangevraagd was € 130.000 per jaar. Toegekend is 0.
 • Thomas Azier aangevraagd was €160.000 per jaar. Toegekend is € 160.000 per jaar.

In categorie 2 en categorie 3 van de meerjarige productiesubsidie 2025-2028 is niet door popkunstenaars of producenten aangevraagd.

Meerjarige festivalsubsidie 2025 -2028

De meerjarige festivalsubsidie 2025 -2028 is bedoeld om festivalorganisaties te ondersteunen bij de presentatie en ontwikkeling van actuele en onderscheidende podiumkunst gespreid over Nederland, de aansluiting daarvan bij een breed publiek en is verdeeld in landsdelen.

Landsdeel midden

 • Birds of Paradise (hybride), aangevraagd was €32.000. Toegekend is 0.
 • Le Guess Who? (VNPF-lid), aangevraagd was € 340.000. Toegekend is € 340.000.

Landsdeel noord

 • Grasnapolsky (VNPF-lid), aangevraagd was € 147.000. Toegekend is € 32.000.
 • Into The Great Wide Open (VNPF-lid), aangevraagd was € 280.000. Toegekend is130.000.

Landsdeel oost

 • Ribs & Blues, aangevraagd was € 65.000. Toegekend is 0.
 • Valkhof festival (VNPF-lid) , aangevraagd was € 124.000. Toegekend is € 14.000.

Landsdeel west

 • Amsterdam Dance Event (ADE), aangevraagd was €349.000. Toegekend is € 237.500.
 • Amsterdam Roots Festival, aangevraagd was € 109.000. Toegekend is 0.
 • Grauzone festival (VNPF-lid), aangevraagd was € 49.000. Toegekend is € 49.000.
 • MoMo festival (VNPF-lid), aangevraagd was € 215.000. Toegekend is € 215.000.
 • Rewire festival (VNPF-lid), aangevraagd was € 330.000. Toegekend is € 330.000.
 • Rotterdam Bluegrass festival (VNPF-lid), aangevraagd was € 32.000. Toegekend is 0.

Landsdeel zuid

 • Popmonument, aangevraagd was € 49.000. Toegekend is 0.
 • Roadburn festival (VNPF-lid), aangevraagd was € 340.000. Toegekend is € 340.000.
 • Vestrock, aangevraagd was € 280.000. Toegekend is € 130.000.
 • WeitjeRock, aangevraagd was € 32.000. Toegekend is 0.
 • Zomerparkfeest (VNPF-lid), aangevraagd was € 247.000. Toegekend is € 65.000.

Concluderend Fonds Podiumkunsten

 • Popfestivals hebben het ten opzichte van het totaal van aanvragers in de meerjarige festivalregeling relatief goed gedaan. Van het totaal aangevraagde bedrag door popfestivals is 67% toegekend. Als je naar het totaal van alle aanvragende festivals kijkt is dat 59%.
 • Festivals konden in principe aanvragen voor een programmeringsbijdrage. Daarnaast konden festivals die aan bepaalde voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor een organisatiebijdrage. Een festival als Valkhof komt in aanmerking voor 49.000 euro organisatiebijdrage, maar omdat ze op de zaaglijn zijn beland kan maar 14.000 euro worden toegekend. De rest van het gevraagde bedrag was de organisatiebijdrage. Valkhof is niet voorgedragen voor de organisatiebijdrage omdat de mate van landelijke betekenis niet genoeg was om voorgedragen te worden (volgens de commissie). Voor festivals als Zomerparkfeest, Vestrock, Grasnapolsky en ITGWO geldt hetzelfde. Deze festivals hebben de programmeringsbijdrage volledig toegekend gekregen, maar ook in deze gevallen vond de commissie een voordracht voor de organisatiebijdrage niet op zijn plek omdat de landelijke betekenis niet groot genoeg is. Daarvoor was de score op de indicatoren voor landelijke betekenis te laag.
 • Mooi is dat festivals als Grauzone en Grasnapolsky nieuw instromen en dat Roadburn deze keer wel een organisatiebijdrage krijgt toegekend.
 • In de meerjarige regeling voor ‘producerenden’ zijn weinig aanvragen zijn ingediend uit de pop. Met zo weinig aanvragen is het vreemd heel diep in te gaan op  het relatieve slagingspercentage te benoemen. Als we kijken naar de vier die hierboven genoemd worden, is 50% gehonoreerd. In Categorie 1 geheel is dat 43%.

Fonds Cultuurparticipatie

Bij het Fonds Cultuurparticipatie is door de popsector ook aangevraagd in verschillende regelingen.

 • Stichting EKKO (VNPF-lid), aangevraagd was € 250.000. Toegekend is € 250.000.
 • Stichting Epitome Entertainment, aangevraagd was €  1.100.000. Toegekend is 0.
 • Stichting Deinum – De Rijdende Popschool, aangevraagd was € 2.400.000. Toegekend is 0.
 • Stichting Hiphop In Je Smoel (HIJS), aangevraagd was € 1.141.600. Toegekend is 0.
 • Stichting Poppodium Het Burgerweeshuis (VNPF-lid), aangevraagd was € 380.000. Toegekend is 0.
 • Stichting PopSport, aangevraagd was € 920.000. Toegekend is € 920.000
 • Stichting Possibilize, aangevraagd was € 800.000. Toegekend is € 800.000
 • Stichting Patronaat (VNPF-lid), aangevraagd was €  € 480.000. Toegekend is 0.
 • Stichting De Tolhuistuin, aangevraagd was  € 262.000. Toegekend is 0.
 • Stichting De Coöperatie, aangevraagd was € 915.901, Toegekend is  0.