20 oktober 2022

Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

Er komt een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de cultuursubsidies voor de periode 2025 – 2028. Om de ronde dit keer zo makkelijk mogelijk te maken voor de instellingen, kiest staatssecretaris Uslu ervoor om dezelfde uitgangspunten te gebruiken als bij de vorige ronde. Ze wil met de Raad voor Cultuur kijken naar vereenvoudiging van de procedure. Dat moet zorgen voor minder administratieve lasten bij de instellingen, terwijl er ook ruimte blijft voor nieuwkomers. Een eerdere verruiming van het beschikbare budget van 25 miljoen euro per jaar, zal ook in de periode 2025 – 2028 gelden, om ook deze ronde meer aanvragen te kunnen honoreren.

De staatssecretaris heeft verschillende opties overwogen. Zij heeft onder meer gekeken naar een verlenging van de bestaande periode, maar stuitte daarbij op juridische grenzen. Na overleg met onder meer de Raad voor Cultuur, vertegenwoordigers van het veld en andere overheden, heeft Uslu besloten om een aanvraagronde te doen voor zowel de bis als voor de Rijkscultuurfondsen. Maar de voorwaarden en criteria blijven grotendeels dezelfde als bij de vorige aanvraagronde.

Vernieuwing bestel:

Het huidige cultuurbestel sluit niet meer goed aan bij de ontwikkelingen in kunst, cultuur en creatieve industrie. Daarom wil staatssecretaris Uslu het bestel kritisch tegen het licht houden, verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Daarbij is natuurlijk een grote rol weggelegd voor de Raad voor Cultuur, die al verschillende deeladviezen over het bestel heeft aangeboden. Daarnaast wordt de sector zelf ook nauw betrokken bij de plannen, net als andere overheden.

– Tekst via Rijksoverheid.nl: lees HIER.