Popcoalitie
11 november 2021

Structurele Meerjarige Regeling Dutch Music Export

Het programma biedt Nederlandse artiesten met internationale ambities en een bewezen internationale status de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland. De subsidie kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over de periode van twee jaar. Aan melden kan via deze link.

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

– Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.

– De artiest is – eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging – financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten jaren) producties te maken.