13 oktober 2022

Structurele Meerjarige Regeling – Dutch Music Export

Met de nieuwe Structurele Meerjarige Regeling wil Dutch Music Export (DME) Nederlandse popacts ondersteunen die graag een volgende stap willen zetten in hun internationale positionering. De regeling biedt Nederlandse artiesten met internationale plannen en ambities de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een plan voor marktverkenning- en verruiming in het buitenland. Aanvragen kan tot 20 november 2022. Lees hieronder meer over de regeling [tekst via persbericht Dutch Music Export]

Wie komt in aanmerking?

De Structurele Meerjarige Regeling is bedoeld voor artiesten binnen het genre popmuziek die gevestigd zijn in Nederland en artistiek-inhoudelijk actief zijn binnen de internationale recording- en live-muziekindustrie. Artiesten – eventueel middels hun vertegenwoordigers – die een rechtspersoonlijkheid hebben komen in aanmerking voor het programma. Artiesten die reeds een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (BIS) ontvangen komen niet in aanmerking

Beoordelingscriteria

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.
  • De artiest is – eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging – financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten jaren) producties te maken.

Waar kan de subsidie voor worden ingezet?

Het subsidiebedrag kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over een periode van maximaal twee jaar. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse markten, ontwikkeling van een marketingplan en gerichte benadering van buitenlandse programmeurs, festivals en ondersteunende partners.​ De maximale bijdrage is 50.000 euro voor twee jaar.

Beschikbare bedragen

Per jaar is er budget beschikbaar voor maximaal drie artiesten.

Hoe meld je je aan voor de regeling?

Om in aanmerking te komen voor de Structurele Meerjarige Regeling, kun je je aanmelden door het aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag dient een pitch-document te worden bijgevoegd van maximaal 800 woorden.

 

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert uit de aanmeldingen een aantal artiesten die worden uitgenodigd om een volledig Engelstalig projectplan met begroting in te dienen.

 

Lees hier meer