17 juni 2024

Streams and Dreams 2 toont de ineffectiviteit van de DSM-richtlijn

Een nieuw rapport getiteld Streams & Dreams Part 2 – The Impact of the DSM Directive on EU Artists and Musicians, geschreven door de onafhankelijke muziekindustrie-onderzoeker Daniel Johansson (Inland Norway University of Applied Sciences) en gepubliceerd op 13 juni, bewijst de ineffectiviteit van de DSM Directive.

Gebaseerd op een enquête onder 9.542 artiesten uit 19 EU-landen, uitgevoerd door AEPO-ARTIS in samenwerking met IAO, is dit een van de meest onderbouwde rapporten tot dusver over kwesties met betrekking tot artiesten in de muziekindustrie. Het rapport is hier beschikbaar.