9 mei 2022

Steunfonds Muzikantendag

Het Steunfonds Muzikantendag is een werkbijdrage voor jonge makers – muzikanten die hun eigen nummers schrijven – die ondersteunt bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit de muziekindustrie bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden. Aanvragen voor een werkbijdrage kunnen vanaf zaterdag 21 mei 2022 via het inschrijfformulier worden ingediend. De inschrijfperiode sluit een maand later op maandag 20 juni 2022. In juli volgt de bekendmaking welke aanvragen zijn gehonoreerd. Heb je vragen? Mail naar steunfonds@muzikantendag.nl of kijk op www.steunfondsmuzikantendag.nl.