21 december 2023

Spotify’s voorstel om streaming te hervormen – de visie van Europese independents

Door het verzamelen van standpunten van independent labels in 32 landen uit de Europese muziekindustrie heeft IMPALA, de vereniging voor independent labels in Europa, een vragenlijst opgesteld voor Spotify over hun plannen om de streamingmarkt te hervormen. IMPALA’s doel is om Spotify te ondersteunen in de hervorming van hun systeem in het belang van independent artiesten en labels.

Het IMPALA-bestuur bedankt Spotify voor hun betrokkenheid bij de onafhankelijke sector sinds IMPALA bijna drie jaar geleden zijn eigen streamingvoorstel lanceerde. Door een aantal vragen die belangrijk zijn voor de independent sector te stellen benadrukt het bestuur dat streamingsdiensten een vitale rol spelen in de hedendaagse muziekindustrie. Ze willen dat deze diensten gezond en winstgevend zijn en in staat zijn om betalingen te verhogen, fraude te voorkomen en de enorme toestroom van content en misbruik van het open platformsysteem aan te pakken.

Het IMPALA-bestuur verwelkomt het voorstel van Spotify om het verdunning van de royalty-pool van ‘functionele’ content te beperken en ook om financiële straffen op te leggen voor frauduleuze activiteiten.

Wat betreft de streamdrempel voor het uitbetalen van inkomsten voor muziek is het bestuur van IMPALA het eens met het streven om de inkomensverwatering aan te pakken, maar verzet zich tegen het principe van een ‘ongenuanceerd instrument’ dat repertoire volledig buiten omloop van geld brengt ten gunste van populairdere tracks. Ze vinden dat aangetoond moet worden dat kleinere labels en artiesten er niet op achteruitgaan, evenals specialistische genres en langere tracks.

In lijn met deze benadering, heeft het IMPALA-bestuur een vragenlijst opgesteld middels de volgende onderwerpen:

1. Het bevorderen van verdere discussie om zeker te stellen dat waarborgen aanwezig zijn

2. Royalty drempel – aanpassingen en alternatieven voor een ‘ongenuanceerd instrument’

3. Transparantie & gegevens

4. IMPALA’s voorstel voor streaminghervorming

5. Eerlijkheid van algoritmes

6. Verschil tussen recording en publishing

7. Impact op de ontdekking

8. Impact op kleinere artiesten, markten en diversiteit

9. Het verder verhogen van de waarde

10. Regulatie van beleidsupdates


De vragenlijst en meer informatie is hier te vinden.