26 april 2023

Sena beleeft recordjaar in 2022

Sena boekte in 2022 een recordomzet in zijn 30-jarig bestaan. Nog nooit waren de gefactureerde- en ontvangen licentie-inkomsten zo hoog. Als gevolg hiervan zal de repartitie aan rechthebbenden van Sena stijgen naar het niveau van voor de coronajaren.

De totale gefactureerde licentie-inkomsten bedroegen € 80,2 miljoen. Dit is een stijging van  22 procent ten opzichte van 2021. Naast de beëindiging van de coronamaatregelen waardoor winkels, horecaondernemingen en andere openbare gelegenheden de deuren weer openden, is de RAAP-toeslag een belangrijke factor voor de groei.

Door de recordomzet namen de doorbetalingen aan de rechthebbenden van Sena toe. De daling van de licentie-inkomsten gedurende de coronaperiode werkt echter ook nog steeds door. In 2022 werd in totaal € 54,0 miljoen uitbetaald aan muzikanten en producenten. Dit is een stijging van 4,8 procent in vergelijking met 2021. Er is in 2022 aan ruim 65 duizend rechthebbenden een betaling verricht, ook hier is met 31% sprake van een aanzienlijke toename.

Markus Bos, algemeen directeur van Sena, is trots op het resultaat: “We zijn het al bijna vergeten, maar 2022 begon in de situatie van een volledige lockdown. Het herstel na opheffing van de overheidsmaatregelen was zeer krachtig. Ook licenties op basis van de reclame-inkomsten van radiozenders vertoonden groei. De RAAP-toeslag heeft de grootste invloed op de omzettoename gehad. In 2022 zijn de externe omstandigheden weer ingrijpende gewijzigd als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis en als gevolg daarvan sterk oplopende inflatie. Sena heeft in 2022 laten zien over een groot aanpassingsvermogen te beschikken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”