15 december 2023

Sena beëindigt gedoogbeleid ‘rechten-inclusieve’ muziek

Sena stopt per 1 januari 2024 met het gedoogbeleid voor zogeheten ‘rechten-inclusieve’ muziek.

De wijziging in het beleid is drie jaar geleden aangekondigd bij de diverse leveranciers van achtergrondmuzieksystemen die dit repertoire actief aanbieden, evenals de bij Sena bekende afnemers van deze muziekdiensten. 

Volgens Sena zorgt het langer gedogen ervoor dat ondernemingen in toenemende mate opereren buiten het toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten. Zij onttrekken zich op die manier aan de verplichtingen van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. “Als gevolg van de lage tariefstelling en hoge inhoudingspercentages wordt hierdoor de positie van rechthebbenden in de volle breedte ondermijnd”, aldus Sena.

Sena monitort 24/7 via fingerprinting-technologie diverse radio- en televisiezenders. Aan leveranciers van ‘rechten-inclusieve’ catalogi wordt, net zoals bij andere achtergrondmuziekleveranciers, de mogelijkheid geboden om playlists van het gespeelde repertoire aan te leveren. De rechthebbenden wiens repertoire bij Sena kosteloos is aangemeld,komen vervolgens in aanmerking voor de reguliere vergoeding op basis van de gangbare licentietarieven.