5 juli 2023

Ruwe aantekeningen bij Kamerdebat 29 juni 2023 over BIS 25-28

Commissiedebat in de Tweede Kamer over Uitgangspuntenbrief Cultuurop donderdag 29 juni 2023.

Kijk HIER HET HELE DEBAT TERUG 

LEES HIER DE RUWE AANTEKENINGEN

Op 29 juni jl. debatteerde de Tweede Kamer over de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu voor de Basisinfrastructuur voor de culturele subsidieperiode 2025-2028 (BIS 25-28). In aanloop naar dit debat heeft Kunsten ’92 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op de uitgangspunten en aandachtspunten voor de cultuurwoordvoerders. 

Kunsten ’92 heeft tijdens het debat ruwe aantekeningen gemaakt om haar leden tijdig te kunnen informeren. Deze aantekeningen zijn niet volledig en wellicht niet op alle punten correct. Er kunnen geen conclusies aan worden verbonden en wij vragen iedereen om niet uit deze aantekeningen te citeren.

Er volgt voor het zomerreces nog een Tweeminutendebat tijdens een plenaire vergadering, waarbij de SP een motie zal indienen tegen het schrappen van het verlaagde btw-tarief. Het wetgevingsoverleg (WGO Cultuur) met staatssecretaris Uslu volgt op 6 november 2023.