22 juni 2023

Reactie VNG op uitgangspunten cultuursubsidies BIS 2025-2028

Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, presenteerde 16 juni de Uitgangspunten voor de cultuursubsidies voor de landelijke culturele basisinfrastructuur 2025-2028 aan de Tweede Kamer.

De VNG is in het algemeen positief over de uitgangspunten brief. Wel zien ze enkele aandachtspunten, zoals de haalbaarheid van de Fair Practice Code. De VNG is positief over de keuzes en besluiten die de staatssecretaris heeft genomen. De VNG ziet dat hun aandachtspunten zijn gehoord. Fair pay, maar ook verduurzaming van de culturele sector zijn grote uitdagingen bij gemeenten en daarom blijven zij graag daarover in gesprek met OCW en de staatssecretaris. 

Fair pay

De staatssecretaris stelt in haar uitgangspunten dat aanvragende organisaties per 1 januari 2025, als onderdeel van de beoordeling, zich via een verklaring verplichten om zich tot de Fair Practice Code te verhouden. Daarnaast roept ze ‘(…) andere overheden op om ook fair pay als uitgangspunt te nemen’. De VNG is van mening dat instellingen in de BIS een voorbeeldfunctie hebben, maar ze zien ook dat dit een disbalans creëert in de financiering van andere organisaties in de breedte van de lokale culturele infrastructuur.

Ook gaven zij al aan dat gebrek aan (extra) middelen bij gemeenten op fair pay, mogelijk tot minder aanbod en productie zal leiden. Zij zien deze afweging nu ook terug in de uitgangspunten van de staatssecretaris en herkennen dit dilemma.

Voortzetting cultuureducatie

De VNG is blij dat de staatssecretaris de inspanningen met de medeoverheden op cultuureducatie wil voortzetten na 2024. Van belang hierin is dat deelnemende gemeenten, in verband met de matchingsvoorwaarde, uiterlijk dit najaar geïnformeerd worden over de vooruitzichten naar een 4e periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Afstemming Raad voor Cultuur en rijkscultuurfondsen

Andere aandachtspunten, waaronder lokale/regionale inbedding in relatie tot het criterium maatschappelijke betekenis en de samenstelling van de adviescommissies brengt de VNG ten gehore bij de Raad voor Cultuur in aanloop naar het opstellen van het beoordelingskader. Ook stemmen zij, bij de totstandkoming van de beleidsplannen, graag met de relevante rijkscultuurfondsen af over de verhouding tot de inspanningen, ontwikkelingen en behoeften in de cultuurregio’s.