8 juni 2022

Reactie taskforce op herstelbrief

De taskforce is tevreden met de getoonde verantwoordelijkheid om met deze investeringen de culturele en creatieve sector te versterken in het herstel van de problemen die zijn ontstaan na corona. Men ziet dit herstelplan dan ook als een aanmoediging voor gemeenten om naar voorbeeld van dit plan herstelpakketten voor de lokale culturele infrastructuur beschikbaar te stellen. Ook biedt de brief van de staatssecretaris goede aanknopingspunten voor een lange termijnagenda waarin de grootste knelpunten van nu kunnen worden geadresseerd.

De taskforce dringt aan op snelle implementatie. De nood is na de zware corona-jaren voor velen zeer hoog. Ook roepen ze de staatssecretaris op om in nauwe samenspraakmet de sector te werken aan een zo effectief mogelijke besteding van de middelen. Eerdere corona-steun maakte duidelijk dat als de details niet kloppen, een hele deelsector, genre of groep werkenden zomaar buiten de boot kan vallen. Lees HIER de brief van de taskforce.