14 maart 2023

Reactie Taskforce GO! vertrek voorzitter meldpunt MORES Online

Zoals iedereen zijn ook de leden van de Taskforce GO! (voor Veiligheid en Inclusie in de muzieksector) erg geschrokken van de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. 

Vanuit de Taskforce GO! achterban ontvingt men vragen over de positie van MORES voorzitter Janke Dekker, vanwege haar relatie met NOS presentator Tom Egbers, genoemd als pleger in het Volkskrant onderzoek over NOS Sport, en vanwege haar publieke reactie op het Volkskrant artikel.

MORES is het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en entertainmentsector, waar de Taskforce GO! namens de muzieksector bij aangesloten is. 

Hoewel Janke niet direct betrokken was bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij MORES, vond de Taskforce GO! haar reactie op dit heftige onderzoek niet verenigbaar met haar positie als boegbeeld van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en haar aanblijven als voorzitter van MORES. Met alle begrip voor de pijnlijke situatie voor Janke en andere betrokkenen, vinden we daarom dat Janke de juiste beslissing heeft genomen door af te treden als voorzitter.

Voor de taskforce staat het belang van de melder voorop: iedereen in de muzieksector moet zich volkomen onbelemmerd weten om in volle vertrouwen melding te doen van ongewenst gedrag en daarbij goed geholpen te worden. Janke’s aanblijven lag niet in lijn met de gewenste integriteit van de organisatie en het vertrouwen van melders. 

De Taskforce heeft geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de integriteit van de professionals van De Vertrouwenspersoon, die de meldingen bij MORES aannemen. Ze stimuleren dan ook eenieder die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag om melding te doen bij MORES. Voor meer informatie zie mores.online

De Taskforce GO! is een samenwerkingsverband tussen 14 spelers uit de muzieksector en zet zich in voor een veilige en inclusieve muzieksector.