4 november 2022

Reactie regering op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Over de grens’

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport ‘Over de grens’ van de Raad voor Cultuur, over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector.

Begin juni 2021 heeft minister Van Engelshoven een aanvraag gedaan bij de Raad voor Cultuur voor een advies over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. De centrale vragen hierin waren: Hoe kan de sector (koepels, werkgevers, opdrachtgevers) haar verantwoordelijkheid goed vormgeven? Wat zou de sector anders kunnen doen? En hoe kan het ministerie dit ondersteunen? Lees hier de kamerbrief