24 november 2023

Reactie Kunsten ‘92 op verkiezingsuitslag

Een ingrijpende nacht
Nederland heeft gestemd en er heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden. Belangrijk is dat alle kiezers zich na deze verkiezingen gehoord blijven voelen. Aandacht voor alle inwoners van Nederland, voor de grote maatschappelijke opgaven en voor onze samenleving en de rechtsstaat is en blijft belangrijk. Het polariserende landschap moet geslecht worden. Kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit kunnen voor de broodnodige verbinding zorgen, zegt directeur van Kunsten ’92, Astrid Weij, vandaag in een nieuwsbericht van het ANP.

Onzekerheid betekent de mogelijkheid om een verschil te maken
De culturele en creatieve sector kan door zijn verbindende kracht polarisatie overbruggen. De Amerikaanse denkster en schrijfster Rebecca Solnit schreef in haar boek Hope in the Dark: “Hoop is een omhelzing van het onbekende en het onkenbare, een alternatief voor de zekerheid van zowel optimisten als pessimisten. (…) Wanneer je onzekerheid herkent, erken je dat je uitkomsten mogelijk kunt beïnvloeden – jij alleen of samen met anderen”, zoals covoorzitter van Kunsten ’92 Anne Breure ook aanhaalde tijdens het Paradisodebat in 2022.

Met dit credo in ons achterhoofd kijken we vooruit. We kijken over de grenzen van de sector heen om coalities te smeden met anderen. We gebruiken onze gedeelde waarden als basis om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot resultaten te komen.

De waarde van kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit blijft onveranderd
Solidariteit is een van de kernwaarden van Kunsten ’92. Wij blijven de verbindende krachten voor en door kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit onverminderd voortzetten. Iedereen luistert immers naar muziek, kijkt wel eens een film, gaat naar een galerie, museum of bibliotheek en houdt van een leefomgeving met erfgoed. Bestuurslid van Kunsten ’92 Jörgen Tjon A Fong benadrukt de brede behoefte aan de onderliggende waarden van kunst en cultuur vandaag in een radio-interview van BNNVARA.

Daarnaast is er de economische waarde van de culturele en creatieve sector. Deze is groter dan vaak gedacht: de sector draagt voor bijna 4% bij aan het bruto nationaal product, wat gelijk staat aan meer dan 25,5 miljard euro. 4,5% van de totale werkgelegenheid komt voor rekening van de culturele sector. Dit is om en nabij even groot als bijvoorbeeld de bouwsector. Daar komen de positieve effecten qua omzet en werkgelegenheid in aanpalende sectoren als horeca, beveiliging, infrastructuur en techniek nog bij.

Voor leden: digitale bijeenkomst op donderdag 30 november a.s.
Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen voor een digitale bijeenkomst om samen de stand van zaken en onze volgende stappen te bespreken. Zoals Jeroen Bartelse, covoorzitter van Kunsten ’92, het vandaag verwoordt bij 3voor12: ‘Tijdens de coronaperiode heeft de sector ook voor hete vuren gestaan. Solidariteit, verbinding en de handen ineenslaan stonden toen centraal. Net als toen kunnen wij het ook nu niet alleen.’