Reactie Popcoalitie op alsnog verstrekte subsidies
03/10/2016

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor OCW

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

C.c.:

Raad voor Cultuur

T.a.v. dhr. Joop Daalmeijer

Prins Willem Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

Betreft: Cultuurbeleid 2017-2020

Hilversum, 20 september 2016.

Geachte dames en heren,

De aanvankelijke afwijzing bij de landelijke culturele fondsen van diverse evenementen die een belangrijke rol spelen in de talentontwikkeling en exportbevordering heeft in de popsector voor veel beroering gezorgd.

Inmiddels heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor het Fonds Podiumkunsten, waarmee festivals die een positief advies hadden maar door het beperkte budget geen geld kregen, alsnog worden gehonoreerd. Het doet ons genoegen dat Eurosonic Noorderslag, Into The Great Wide Open, Motel Mozaïque, Cross-Linx en Welcome To The Village alsnog hun voorgenomen programma kunnen realiseren.

Zoals we u in onze brief van 16 september al schreven, zijn wij van mening dat het hoog tijd is voor een integraal popbeleid, waarin regelingen inspelen op de eigen dynamiek van de popsector en goed op elkaar aansluiten. Graag zouden we in de toekomst hierover met u van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas

Voorzitter

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.