19 september 2023

Prinsjesdag: focus op bestaanszekerheid verplicht tot Fair Pay (Kunstenbond)

Troonrede 

Warme woorden voor cultuur in de troonrede. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld met de Cultuurkaart voor jongeren. Aldus sprak de Koning. 

Bestaanszekerheid is een belangrijk politiek thema. De Koning kondigde een pakket aan van ongeveer 2 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen. Ook wil het kabinet doorgaan met de uitvoering van de arbeidsmarktplannen. Dat betekent ook doorpakken met fair pay.  

Versterken positie culturele en creatieve professional 

Een gezonde arbeidsmarkt is essentieel voor Nederland. OCW wil stappen blijven zetten op weg naar betere arbeidsvoorwaarden en een eerlijke beloning, onder andere door  toe te werken naar fair pay en collectieve afspraken. In 2024 zal extra inzet plaatsvinden op de arbeidsmarktagenda (€ 24,3 miljoen voor de totale arbeidsmarktagenda, waarvan € 19,1 miljoen coalitieakkoordmiddelen). Hiermee worden via de ketentafels en de andere programma’s van Platform ACCT, betere arbeidsvoorwaarden, eerlijke beloning, persoonlijke ontwikkeling en een veilige werkomgeving met een duurzame beroepspraktijk gestimuleerd. Daarnaast wordt de Regeling kunstenaarshonorarium van het Mondriaan Fonds verlengd, waarmee kunstinstellingen een tegemoetkoming ontvangen voor het betalen van het kunstenaarshonorarium. Sociale veiligheid blijft ook hoog op de agenda staan.

Lage btw-tarief wordt niet verhoogd 

Het lage btw-tarief cultuur van 9% wordt niet verhoogd. De Kunstenbond heeft hier flink voor gelobbyd. Eerder dit jaar doken plannen op om het lage tarief te verhogen of zelfs af te schaffen. Afschaffing zou een bezuiniging van 1 miljard euro betekenen. Het bedrag dat met de lage btw is gemoeid is net zoveel als de cultuurbegroting van OCW.