19 september 2023

Prinsjesdag: btw-verhoging op kunst en cultuur van de baan

Het btw-tarief op cultuur wordt niet verhoogd, dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die het demissionaire kabinet vandaag presenteert. Eerder werd de verhoging van de btw op cultuur overwogen om het begrotingstekort op te vullen. Werkenden in de culturele sector zijn opgelucht dat er gehoor is gegeven aan de oproep van De Creatieve Coalitie om deze maatregel te schrappen.

Uit de voorjaarnota bleek dat het demissionaire kabinet overwoog het lage btw-tarief op cultuur af te schaffen om het begrotingstekort op te vullen. Dat zou verstrekkende gevolgen hebben voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Hierdoor zouden zij plotsklaps 12% duurder worden voor opdrachtgevers die geen recht hebben op btw-aftrek. De toch al precaire inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector zou hierdoor verder onder druk komen te staan. 

De verhoging van de btw op cultuur zou ook leiden tot bijvoorbeeld hogere ticketprijzen voor consumenten en de betaalbaarheid van cultuur direct in gevaar brengen. Bovendien toont een onderzoeksrapport aan dat het lage btw-tarief, zoals dat nu geldt, een doeltreffende maatregel is om cultuurparticipatie te vergroten. Het verhogen van het btw-tarief zou de toegankelijkheid van cultuur dus schaden.

‘Wijs besluit’ 

De Creatieve Coalitie deed afgelopen zomer diverse oproepen aan de Tweede Kamer, het demissionaire kabinet en de programmacommissies van politieke partijen, om deze lastenverzwaring van tafel te halen. Uit de miljoenennota blijkt dat aan dat verzoek gehoor is gegeven. 

Thomas Drissen, directeur van De Creatieve Coalitie, is opgelucht dat de btw-verhoging is afgewend. “Ruim de helft van alle werkenden in de culturele en creatieve sector is zzp’er. Een verhoging van het btw-tarief zou funest zijn om Fair Pay in de sector mogelijk te maken. Bovendien zou daardoor kunst en cultuur minder toegankelijk worden. Wij zijn enorm opgelucht dat de politiek het wijze besluit heeft genomen om de btw op cultuur niet verhogen.”