19 november 2021

POPLIVE kijkt terug op een succesvolle IMBRD-conferentie

De muziekwereld is ontzettend dynamisch, innovatief en ondernemend. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, want hitlijsten veranderen per dag en evenementen moeten elk jaar de vorige editie overtreffen. Muzikale trends en ontwikkelingen in de sector zijn al snel internationaal en bereiken miljoenen mensen. Af en toe stilstaan, reflecteren, terugkijken en onderzoek doen naar de popsector schiet er in zo’n snelle omgeving vaak bij in. Tijdens de jaarlijkse conferentie Music Business Research Days is er wel de mogelijkheid tot reflectie op en onderzoek naar de sector als geheel, met aandacht voor huidige ontwikkelingen, toekomstperspectieven, ontwikkelmogelijkheden en knelpunten.

Tijdens de afgelopen conferentie werd onder andere teruggeblikt op het ontstaan van de Music Business Research Days. Er werd benadrukt wat het toenemende belang is van deze dagen en behandelde enkele kwesties voor toekomstig onderzoek binnen de muziekindustrie. Daarin zijn diversiteit en inclusie belangrijke thema’s die de komende jaren naar voren zullen komen. Daarnaast waren verschillende panels (over o.a. problemen bij streamingplatforms en rechtenbeheer in de muziek) en waren er meerdere keynotes (van o.a. Jennifer C. Lena). Lees hier meer over de conferentie in Rotterdam.

POPLIVE is een grootschalig onderzoeksproject naar livemuziek dat plaatsvindt van 2017 tot 2022 aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Hierbij werken ze samen met de VNPF en MOJO Concerts BV. Het project wordt gesubsidieerd door de NWO als onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Kijk hier voor meer informatie.