12 april 2022

Popcoalitie op conferentie ESNS

In het kader van de Fair Practice Code werkt de sector aan ‘fair pay’: een billijke vergoeding voor het (gebruik van) het werk van creatieve makers, zoals artiesten. Wat een nette vergoeding is, daar valt over te debatteren en ook de marktwerking spreekt een woordje mee. Richtlijnen geven een houvast. PACCT faciliteert zogenaamde dialoogtafels waar de betreffende partijen met elkaar in gesprek gaan om tot deze richtlijnen te komen. Tijdens dit panel wordt gekeken naar een aantal prangende vragen met betrekking tot de Arbeidsmarktagenda die over de dialoogtafel gaan:

1.Wat is er nodig om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de popsector te verbeteren?

2. Wat kan de popsector zelf doen?

3. Wat is er van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en/of stakeholders nodig?

Tijdens het panel gaan Jolanda Beyer (Patronaat), Rita Zipora (BAM! popauters), Noud van de Rhee (Platform ACCT) en Margriet Colenbrander (Motel Mozaïque) met elkaar in gesprek, onder leiding van moderator Oscar Kocken.

Donderdag 20 januari, 11:30 – 12:30 uur, Conference Channel 3