26 oktober 2023

Platform ACCT event 2023 in het teken van ‘de weg naar Fair Pay’

Het jaarlijkse Platform ACCT event zet samen met de culturele en creatieve sector actuele arbeidsmarktvraagstukken op de kaart.

In 2022 stond ons jaarlijkse event in het teken van verbetering van arbeidsvoorwaarden en het maken van collectieve afspraken in de culturele en creatieve sector. Het komende event op donderdag 2 november 2023 richt zich op het meest urgente vraagstuk op de huidige arbeidsmarkt in de sector: de weg naar fair pay. We willen dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten.
 
Voor wie? 
Alle relaties en stakeholders van Platform ACCT en bezoekers met specifieke interesse in het onderwerp fair pay in de culturele en creatieve sector zijn welkom.

Het programma
Dagvoorzitter Jessica van Spengen gaat na het welkomstwoord in gesprek met diverse gasten over het belang van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, met aandacht voor fair pay. Esther Koot geeft een presentatie over landelijke ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Wat komt er allemaal op de werkverleners en werkenden in de culturele en creatieve sector af? Vanuit het Ministerie van OCW is Barbera Wolfensberger (DG Cultuur & Media) aanwezig om de uitgangspunten van het cultuurbeleid toe te lichten.
 
In het middagprogramma staan er vijf deelsessies over de weg naar fair pay op het programma. Bij aanmelden kun je aangeven welke twee deelsessies jouw voorkeur hebben: 

 1. Fair practice in de zorgsector, wat kunnen we hiervan leren?
  In samenwerking met de Belastingdienst

  Is het ‘Beheersingsmodel Zorg’ wenselijk en haalbaar voor de culturele en creatieve sector en zou het onze sector helpen om invulling te geven aan fair practice?
   
 2. Publieke financiering: lokaal/regionaal overheidsbeleid en fair pay
  In samenwerking met VNG en IPO

  Hoe gaan gemeenten en provincies om met hun sleutelrol bij het ondersteunen van fair practice, en tegelijk de uitdaging van beperkte middelen toewijzen?
   
 3. Fair Practice Code en nu?
  Door Kunsten ’92 met Lene Grooten en Pien van Gemert

  Hoe kun je de Fair Practice Code vertalen naar concrete acties binnen jouw organisatie?
   
 4. Fair (publiek) aanbesteden
  In samenwerking met Federatie Creatieve Industrie

  Op zoek naar oplossingen voor bestaande problematiek rondom aanbestedingen. Hoe kunnen procedures minder complex en tijdrovend worden, maar vooral meer gericht op creativiteit en innovatie in plaats van op de laagste prijs?
   
 5. Arbeidsmarkt in Europese context
  Door Joost Heinsius in samenwerking met Dutch Culture

  Aanbevelingen uit het Europese OMC-rapport ‘The Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals’ en wat kan Nederland hiervan leren?

 
Tijden

10.00 – 10.30 Ontvangst en registratie
10.30 – 12.00 Plenair programma
12.00 – 13.15 Netwerklunch
13.15 – 15.45 Deelsessies (twee rondes met pauze)
15.45 – 17.00 Afsluitend drankje