11 juni 2024

Plannen voor verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen moet deze groep beter beschermen bij ziekte. Ook verlaagt een verplichte verzekering volgens het kabinet Rutte de kosten en risico’s voor de samenleving.

Uitkering en premie verplichte basisverzekering

Zelfstandige ondernemers met een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid (BAZ):

  • krijgen 70% van hun inkomen voordat ze arbeidsongeschikt werden. Hierbij geldt een maximale uitkering van 100% van het minimumloon;
  • betalen waarschijnlijk 6,5% van hun inkomen aan premie. En betalen alleen premie over het inkomen tot maximaal ongeveer € 195 per maand, gebaseerd op het minimumloon van 2024;
  • ontvangen de uitkering nadat ze een jaar ziek zijn geweest;
  • zijn verzekerd tot hun AOW-leeftijd;
  • vragen de verzekering aan bij het UWV;
  • krijgen ongeacht hun situatie een verzekering met dezelfde voorwaarden;
  • kunnen ook kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met minstens dezelfde dekking en premie als de verzekering bij UWV. 

Voor wie de verplichte verzekering is

De verzekering gaat gelden voor:

  • alle zelfstandige ondernemers die winst uit de onderneming moeten opgeven voor hun aangifte inkomstenbelasting (IB- ondernemers).

Voor wie de verzekering niet is: