Over ons

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de Nederlandse popsector. Sinds 2014 maakt popmuziek, als onderdeel van de creatieve industrie, deel uit van het topsectorenbeleid.

Een erkenning van de rol die muziek speelt in de creatieve economie. In de popsector draait het om veel meer dan muziek alleen. Concerten zijn veelal grootschalige producties waarin verschillende kunstvormen en vele expertises samenkomen. In de muziekbeleving spelen clips, apps, downloadables en streaming internetdiensten eveneens een belangrijke rol. In deze sector is Nederland een innovatieve producent en een succesvol exportland, met grote kansen op verder succes in de toekomst. 

De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat daarbij centraal.