Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.
De Popcoalitie
De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector: ADE Beats, Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!), Buma Cultuur, Buma/Stemra, Dutch DJ Foundation (DDJF), Eurosonic Noorderslag (ESNS), Friendly Fire, ID&T, Kunstenbond, Music Managers Forum (MMFnl), Metropole Orkest, Mojo Concerts, NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging), Ntb, NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie), Open House, POPnl (het samenwerkingsverband tussen de provinciale popkoepels en die van de drie grote steden), Sena, Spotify, Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), Werkgevers Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en de landelijke popmuziekconcoursen en popmuziekvakopleidingen.

Topsectorenbeleid
Sinds 2014 maakt popmuziek, als onderdeel van de creatieve industrie, deel uit van het topsectorenbeleid. Een erkenning van de rol die muziek speelt in de creatieve economie. In de popsector draait het om veel meer dan muziek alleen. Concerten zijn veelal grootschalige producties waarin verschillende kunstvormen en vele expertises samenkomen. In de muziekbeleving spelen clips, apps, downloadables en streaming internetdiensten eveneens een belangrijke rol. In deze sector is Nederland een innovatieve producent en een succesvol exportland, met grote kansen op verder succes in de toekomst.

Slimme samenwerking
De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat daarbij centraal.
Het bestuur van de Stichting Popcoalitie wordt gevormd door:
Arjo Klingens
voorzitter
Paul Solleveld
penningmeester, vertegenwoordiger van de werkgroep Exploitanten
Berend Schans
secretaris, vertegenwoordiger van de werkgroep Live
Arjo Klingens
vertegenwoordiger van de werkgroep Makers
Martijn Kramers
vertegenwoordiger van de werkgroep Talentontwikkeling
Werkgroepen
De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuziekector. Deze organisaties worden in de Popcoalitie vertegenwoordigd door de werkgroepen Exploitanten, Live, Makers & Talentontwikkeling.