21 april 2022

Oproep taskforce: laat cultuursector niet vallen!

Hoewel de culturele sector weer volledig open is, dreigen veel instellingen en organisaties en hun medewerkers alsnog in grote problemen te geraken. In belangrijke delen van de sector is het bezoek nog niet terug op het niveau van voor de Coronacrisis.

Daarom doet de Taskforce culturele en creatieve sector door middel van een brief een oproep aan staatssecretaris én gemeenten: laat de cultuursector niet vallen! In de brief van 11 april jl. aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris van cultuur en media Uslu dringt de Taskfoce dan ook nogmaals aan op overbruggingsmaatregelen tussen het moment van het aflopen van de noodsteun en de inwerkingtreding van een herstelpakket, om verdere verschraling en financiële problemen in de culturele en creatieve sector te voorkomen.

Ook verzoekt de taskforce de staatssecretaris om in overleg te treden met de VNG en erop aan te dringen dat de meer dan € 400 miljoen aan coronasteun voor cultuur, die via gemeenten naar lokale instellingen had moeten gaan, ook daadwerkelijk naar de culturele sector gaat.

Parallel aan de brief aan de staatssecretaris en Kamer stuurde de Taskforce culturele en creatieve sector op 12 april jl. een brief aan alle gemeenten in Nederland. Daarin worden gemeenten die dat nog niet hebben gedaan met klem opgeroepen om de coronasteun die zij hebben ontvangen voor cultuur te laten doorstromen naar de culturele sector.

Lees HIER de brief aan staatssecretaris en Kamer en HIER de brief aan alle gemeenten.