23 december 2022

Ontwikkeling Onderzoeks- en Innovatieagenda Popmuzieksector door Popcoalitie

De Popcoalitie heeft samen met het kenniscentrum Creative Business van de hogeschool Inholland het voortouw genomen in het opstellen van een nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse popmuzieksector. In een aantal verschillende sessies, waarvoor aangeslotenen van de Popcoalitie zijn uitgenodigd, is begonnen met het in kaart brengen van wat de meest urgente onderwerpen zijn waar de popmuzieksector de komende jaren mee te maken krijgen. Voor de agenda signaleren en benoemen wij wat de belangrijkste thema’s zijn waar wij ons de komende jaren richting op willen richten. Deze agenda biedt kansen voor innovatieve oplossingen die impact zullen hebben op het versterken van onze industrie en zal richting geven aan een duurzaam en gezond muziek-ecosysteem. Denk daarbij aan eerlijke praktijken voor alle belanghebbenden, inclusiviteit voor medewerkers, duurzaamheid van activiteiten, alles vallend binnen de waardeketen van de Nederlandse popmuzieksector. 

Na een kick-off tijdens het Congres Podia Festivals Evenementen in Tivoli/Vredenburg in september hebben er in de maanden november en december een viertal sessies plaats gevonden waarbij een groot scala aan onderwerpen en thema’s voorbij is gekomen. Ook zijn we aanwezig geweest bij No Man’s Land om input op te halen van de aanwezigen. Met al het verzamelde materiaal gaan we aan de slag om te komen tot een overzichtelijke agenda waarin de belangrijkste vragen worden geformuleerd. Een eerste overzicht van thema’s is te vinden in het figuur hieronder. Tijdens Eurosonic Noorderslag zullen wij de eerste versie presenteren en in een workshopsessie met de aanwezigen deze valideren, waarna we in februari 2023 de agenda willen presenteren en vervolgstappen zetten om projecten op te starten die deze agenda gaan uitvoeren.

Neem voor meer informatie contact op met Koos Zwaan: koos.zwaan@inholland.nl.