Structurele Meerjarige Regeling Dutch Music Export
11/11/2021

Het programma biedt Nederlandse artiesten met internationale ambities en een bewezen internationale status de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland. De subsidie kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over de periode van twee jaar. Aan melden kan via deze link.

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

- Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.

- De artiest is - eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging - financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten jaren) producties te maken.

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.