Nationaal Congres Evenementen op 10 oktober
12/09/2022

Respons organiseert op 10 oktober voor de 7e keer het Nationaal Congres Evenementen in Dordrecht. Met als thema ‘Ruimte voor evenementen’ wordt ingegaan op de ruimte die evenementen innemen en wat hij plek is in het speelveld van partijen die allen de schaarse ruimte in Nederland claimen.

''Het belang van evenementen werd tijdens de coronapandemie nog duidelijker. Miljoenen bezoekers en/of deelnemers beleven er plezier aan. Evenementen zorgen voor levendigheid in gemeenten en betrokkenheid van bewoners. Ook dragen ze bij aan imago van gemeenten en het aantrekken van bezoekers. Dat leidt weer tot economische impact.

Niet alleen door corona moeten evenementen hun plek weer terug verdienen. Bezoekers moeten weer geactiveerd worden, medewerkers geworven. Ook ruimtelijke ontwikkelingen en toename van bewoners in binnensteden hebben impact op plek voor evenementen. Maar ook het belang van draagvlak en verduurzaming spelen een rol. Het thema ‘ruimte voor evenementen’ krijgt in de volle breedte een plek in het programma.''

Meer informatie over het congres kan je hier vinden.

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.