19 mei 2022

Nieuw aanvraagloket Fonds Podium Kunsten voor de nieuwe Podiumregeling geopend

Vanaf 18 mei 2022 is het aanvraagloket voor de nieuwe Podiumregeling bij het Fonds Podium Kunsten geopend. Met deze nieuwe regeling voor podia speelt het Fonds in op de veranderende rol van podia. Daarbij behouden ze ook voor eigen artistieke profielen en een versteviging van de relatie met het eigen publiek. Tevens wordt er meer ondersteuning gerealiseerd. Voor programmeringsbijdragen is een jaarlijks budget van ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast komt een select aantal podia in aanmerking voor een productiebijdrage. Dit betreft een nieuw budget van 1,3 miljoen euro per jaar voor de jaren 2023 en 2024. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 6 juli 2022 worden ingediend

De nieuwe Podiumregeling heeft als uitgangspunt het vergroten van speelmogelijkheden van kwaliteitsaanbod. Alle podia kunnen een bijdrage aanvragen voor programmering. Aan een select aantal podia wordt daarnaast subsidie verleend om initiatieven op het gebied van (co)productie en talentontwikkeling uit te voeren. De regeling is niet bedoeld voor kleinschalige podia die 6-10 voorstellingen of concerten per jaar organiseren. Deze podia blijven in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de SKIP-regeling.

Op grond van een inhoudelijk plan waarin podia toelichten hoe programmakeuzes worden gemaakt en hoe daarvoor een publiek wordt bereikt in de eigen omgeving kan een programmeringsbijdrage worden aangevraagd. Ook spelen de lokale inbedding en samenwerkingen met zowel culturele als maatschappelijke partners een rol.

Het belang van de lokale context komt ook tot uiting in de beoordeling. Ieder landsdeel (Noord, Oost, Midden, West, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk) heeft een eigen budget en een eigen adviescommissie. Met deze aanpak wordt een goede spreiding van middelen gegarandeerd en kan in de inhoudelijke beoordeling recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden binnen een landsdeel.

  • Meer informatie over het Fonds kan je hier vinden.