20 december 2023

Mores krijgt komende twee jaar subsidie

Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele, creatieve en mediasector opgericht, krijgt de komende 2 jaar subsidie vanuit Ministerie OC&W. 

Mores heeft een vangnetfunctie; werkenden die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben (gehad) en nergens anders terecht kunnen of willen, kunnen via het meldpunt bij een vertrouwenspersoon terecht. Ook organisaties uit de sector kunnen bij Mores terecht voor (korte) adviesvragen over sociale veiligheid op de werkvloer. 

In een sector met veel (kleine) samenwerkende organisaties en ambitieuze zzp’ers die veelal op zichzelf aangewezen zijn, heeft een dergelijk onafhankelijk meldpunt een belangrijke functie.

Met de toekenning van de subsidie kan het Bestuur van Mores de speerpunten voor de toekomst nu concreet uit gaat werken, aangezien er nu de middelen zijn voor het inrichten van een kleine organisatie.

De komende 2 jaar richt Mores zicht op de volgende lijnen: 

  1. Het ondersteunen en adviseren van werkenden bij incidenten: dit betreft het vertrouwenswerk van Mores, dat gaat onverminderd door. Wie genoodzaakt is gebruik te maken van het vangnet dat Mores is, omdat deze persoon nergens anders terecht kan of wil, zal worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon van Mores. 
  2. Het geven van advies aan organisaties: we willen meer capaciteit inzetten om vragen van organisaties uit de sector te beantwoorden op het gebied van sociale veiligheid. We pakken geen uitgebreide (verander)trajecten op, maar wijzen de weg en helpen organisaties op pad. Denk aan korte adviezen en tooling. 
  3. Bieden van een platform voor kennisontsluiting en bewustwording: we zien veel behoefte om niet alleen ‘aan de achterkant’ geholpen te worden, maar juist preventief maatregelen te nemen op het gebied van sociale veiligheid. Daarom willen we graag alle beschikbare informatie hierover verzamelen, aanvullen en handzaam publiceren. Daarnaast willen we bijeenkomsten organiseren waarin uitwisseling op het onderwerp of deelonderwerpen kan plaatsvinden. We zullen hierin samenwerken met bestaande initiatieven in de sector en zo dubbel werk vermijden. 

Kortom, het takenpakket van Mores breidt uit en dat willen ze in verbinding doen met de sector. 

Voor meer informatie lees hier de december nieuwsbrief van Mores: