25 januari 2023

MOJO, Ziggo Dome en AFAS Live klimaatneutraal en circulair in 2030

MOJO, AFAS Live en Ziggo Dome willen uiterlijk in 2030 hun concerten, festivals en evenementen klimaatneutraal en circulair organiseren.

Tijdens een panelgesprek op ESNS maakte duurzaamheidsmanager Kees Lamers bekend wat de plannen zijn voor de komende jaren tot 2030. “We hebben de Co2-voetafdruk van zeven grote festivals en grote buitenconcerten berekend. Hetzelfde hebben we gedaan voor de evenementen in AFAS Live en Ziggo Dome. De totale voetafdruk van de drie bedrijven op het gebied van energie, eten en drinken, afval, mobiliteit en water is bijna 44.000 ton Co2.” De grootste uitstoot wordt veroorzaakt door het transport van toeleveranciers, de autokilometers van bezoekers en het verkochte eten en drinken; gezamenlijk goed voor 95% van het totaal. Afval is verantwoordelijk voor 1%. In een paar jaar tijd moet zoveel mogelijk uitstoot worden gestopt. Uitstoot waarbij dat niet lukt, wordt gecompenseerd.

Mobiliteit & Transport is met 77% verantwoordelijk voor verreweg de grootste uitstoot van de drie bedrijven samen. Dit komt vooral door tientallen miljoenen gereden autokilometers van crew, concertbezoekers en toeleveranciers. Om onze doelstelling te halen moet het aandeel mensen dat met het OV of bijvoorbeeld georganiseerd busvervoer komt, verdubbelen naar 60% voor de grote buitenevenementen en 80% voor de AFAS Live en Ziggo Dome.

Voor MOJO, AFAS Live en Ziggo Dome gezamenlijk is het eten en drinken verantwoordelijk voor 8.238 ton kg Co2-uitstoot. Dat is 19% van het totaal. Daarvan komt ruim 3.000 ton van eten. Tijdens de evenementen van MOJO,  AFAS Live en Ziggo Dome wordt daarom uiterlijk in 2030 gestopt met het verkopen van eten met een grote en zeer grote klimaatimpact. 84% van het huidige aanbod heeft nu nog een hoge of zeer hoge impact. Dit betekent de komende jaren een grote verschuiving van dierlijk naar plantaardig eten.

Voor de grote buitenconcerten en festivals van MOJO wordt jaarlijks meer dan 400.000 liter diesel gebruikt. Dat zorgt voor een uitstoot van 1.361 ton Co2. Doordat MOJO gaat stoppen met het grootschalig inzetten van dieselaggregaten, scheelt dat 8% op de Co2-voetafdruk van MOJO-outdoor shows. Er gaat veel geld geïnvesteerd worden in het aanleggen van lokale stroomnetwerken op alle buitenlocaties zodat er een aansluiting op het vaste net kan worden gerealiseerd.

AFAS Live, Ziggo Dome, de zeven grote festivals en meerdere buitenconcerten van MOJO produceren jaarlijks restafval dat wordt verbrand. Bij elkaar opgeteld levert dat een Co2-uitstoot op van 295 ton Co2. Hiervan komt 31% van het afval dat door festivalbezoekers op vier festivalcampings wordt achtergelaten. Uiterlijk in 2030 wil MOJO die uitstoot tot 0 reduceren. Een grote opgave waarbij we ook rekenen op de medewerking van onze bezoekers.