Popcoalitie
20 september 2022

Miljoenennota 2022 gepresenteerd op Prinsjesdag

”In wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving. In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar. Het culturele leven is in de coronaperiode hard geraakt. Het kabinet investeert daarom in herstel, vernieuwing en groei, want cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar en verbindt mensen. “ Deze woorden sprak Koning Willem Alexander uit tijdens de Troonrede 2022 op Prinsjesdag, 20 september 2022.

De volledige Troonrede is HIER te lezen. Bekijk de Miljoenennota HIER. Klik HIER voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2023.

”OCW trekt extra geld uit voor koopkracht, kansengelijkheid en herstel”. Alle kinderen en jongeren moeten alle kansen kunnen krijgen, ongeacht waar je woont, het inkomen van je ouders of de omstandigheden waarin je opgroeit. Ook is er extra aandacht voor de culturele sector om te groeien en te vernieuwen.

De culturele en creatieve sector heeft onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor forse uitdagingen. Het kabinet onderschrijft de noodzaak om een aantal zaken nu structureel te verbeteren en investeert daarom vanaf volgend jaar €170 miljoen extra per jaar. Versterking van de arbeidsmarktpositie voor makers en werkenden staat centraal; door meer opdrachten voor zzp’ers, betere arbeidsvoorwaarden en speciale aandacht voor jongeren en startende makers. Daarnaast zetten we in op toegankelijkheid, innovatie en cultuur voor iedereen. We hebben een sterke, goed functionerende en voor iedereen aantrekkelijke culturele en creatieve sector nodig. Want cultuur daagt uit, verbindt en geeft kleur en zin aan ons leven. – Via Rijksoverheid.