Popcoalitie
23 juni 2022

Meer dan 700 aanvragen voor Steunfonds Muzikantendag

De afgelopen weken zijn er maar liefst meer dan 700 aanvragenbinnengekomen bij het Steunfonds Muzikantendag. De inschrijvingen zijninmiddels gesloten. De komende weken gaat een onafhankelijke selectiecommissiede aanvragen beoordelen. Iedereen die een aanvraag heeft ingezonden krijgt eindjuli een reactie.

Eind 2022 vindt het MuzikantendagShowcase Festival plaats in de Melkweg te Amsterdam. Een aantal acts die eenwerkbijdrage hebben ontvangen worden uitgenodigd om het nieuwe repertoire liveuit te voeren tijdens dit Showcase Festival.

‍Over het Steunfonds Muzikantendag

‍Via Steunfonds Muzikantendagkomen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar vanuit hetMinisterie van OCW, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld alsinvestering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerkenontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jongemuzikanten die hun eigen muziek maken, uitvoeren, in recente jaren zijnafgestudeerd aan muziekopleidingen zoals conservatoria, of al de nodigeervaring hebben opgebouwd, kunnen een aanvraag indienen voor een werkbijdragevan het Steunfonds. Heb je vragen over het Steunfonds?Bekijk de FAQ-pagina op www.steunfondsmuzikantendag.nl.