25 juni 2024

Livestream BIS-advies 2025-2028

Op woensdag 3 juli om 13.00 uur wordt het advies van de Raad voor Cultuur inzake de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028 gepubliceerd. Hieraan voorafgaand vindt een online interview met de voorzitter van de raad, Kristel Baele, plaats.

De raad vindt het belangrijk om enige toelichting te geven bij het advies. In de livestream gaat Kristel Baele in op het beoordelingsproces, het overkoepelende beeld dat de raad heeft van de aanvragen en licht zij toe wat de vervolgstappen zijn.

Via onderstaande link is de livestream op 3 juli vanaf 12.30 uur te volgen: 

Livestream BIS-advies 2025-2028