17 juni 2024

Kunstenbond vraagt je mening over het wetsvoorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Er wordt al enige tijd gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De details hiervan − hoe, in welke vorm en wat het gaat kosten − worden steeds duidelijker nu demissionair minister Van Gennip het concept wetsvoorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen openbaar heeft gemaakt.

De kern van het voorstel Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) is dat er een basisverzekering komt met een mogelijkheid voor een opt-out. Tot 23 juli 2024 kan iedereen via een internetconsultatie reageren op het voorstel.

Ten opzichte van de oorspronkelijk plannen zijn dit belangrijke wijzigingen:

  • De standaard wachttijd (de periode voordat de arbeidsongeschiktheidsuitkering begint) wordt één jaar. In een eerder voorstel was dit naar keuze een half jaar, één jaar of twee jaar.
  • De basisverzekering geeft recht op een uitkering van maximaal 100% van het minimumloon. Eerder werd hier 143% van het minimumloon als uitgangspunt genomen.
  • De premie bedraagt 6,5%, te berekenen over de belastbare winst tot een maximum van het wettelijk minimumloon. De maximale premie zou op dit moment € 195,- per maand bedragen. Eerder werd een percentage van 8% genoemd.
  • De verzekering gaat alleen gelden voor IB-ondernemers (met inkomen in de categorie ‘winst uit onderneming’), dus niet voor alle zzp’ers.

De Kunstenbond ziet bezwaren bij de plannen, met name in de toegankelijkheid en de betaalbaarheid.

Ze horen graag van jou wat jij belangrijk vindt om mee te nemen bij hun verdere reactie richting de politiek. Vul daarom deze enquête in!