16 mei 2024

Kunstenbond: regeerakkoord vormt grote bedreiging voor cultuur

Het hoofdlijnenakkoord laat behalve de btw-maatregel niet veel concrete bezuinigingen zien op de culturele sector. Dat is een stuk minder goed nieuws dan het lijkt.

De verhoging van het btw-tarief naar 21%, weliswaar een indirecte maatregel, gaat werkenden in de sector namelijk hard treffen. Het publiek gaat dit voelen in de portemonnee en zal cultuurbezoek nu sneller laten zitten. Optredens, boeken, muziek, kunst kijken en kopen wordt fors duurder. Dat gaat niet alleen ten koste van het publiek, maar ook van toegankelijkheid, programmering en talentontwikkeling. Voor werkenden in de culturele en creatieve sector staan inkomen, werkgelegenheid en bestaanszekerheid daardoor op de tocht. 

Wat nog niet concreet is, en nog bovenop het verhoogde btw-tarief komt: een heel pakket van zogenaamde “taakstellende bezuinigingen”. Dat wil zeggen: bezuinigingen die nader in te vullen zijn door uitwerking van de hoofdlijnen en een komend kabinet, zoals een bezuiniging van 1 miljard euro op subsidies in het algemeen. Daarnaast zijn er in het akkoord bezuinigingen opgenomen op bijvoorbeeld wetenschap, specifieke gemeentelijke uitkeringen, internationalisering, bijstellingen in het onderwijs en subsidieprogramma’s als School en Omgeving. De hoek waarin deze bezuinigingen gezocht worden leidt ertoe dat ook de culturele en creatieve sector geraakt wordt. 

Kortom: de vrijheid van expressie, kunst en wetenschap komt weer onder druk te staan. Net als ons toekomstig verdienvermogen. Met dit pakket schiet de politiek zich in eigen voet. Geen directe bezuiniging op cultuur – op de btw na – is dus minder goed nieuws dan het misschien lijkt.