23 november 2023

Kunstenbond: Grote zorgen om verkiezingsuitslag

De Kunstenbond maakt zich grote zorgen over de verkiezingsuitslag. De strijd voor een inclusieve samenleving, de rechtsstatelijke verworvenheden en de financiering voor cultuur en media komen met deze uitslag ernstig onder druk te staan. 

Voor een inclusieve samenleving is een bloeiende cultuursector – en eerlijke beloning voor iedereen die daarin werkt – van groot belang. Met het oog op de consequenties van deze verkiezingsuitslag zal de focus van de Kunstenbond uitgaan naar de bescherming van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector.

Niet polarisatie, maar verbinding zou centraal moeten staan na twaalf jaar neoliberaal beleid. Kunst en cultuur vervullen bij uitstek die verbindende rol.

Daarom komen we morgen Samen voor Solidariteit! Om 17:00 uur op De Dam in Amsterdam.

Om te laten zien dat liefde het altijd wint van haat.

Een brede maatschappelijke coalitie verenigt zich.
Voor de rechtsstaat. Voor een Nederland van iedereen. Voor de kunsten.

Wij zijn erbij, jij ook?

Het is een samenkomst, geen demonstratie:
neem alleen een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen mee.